3 เม.ย. 2553

สัปดาห์รักการอ่าน


ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมืองลพบุรีจัดงานสัปดาห์รักการอ่านสร้างชาติ ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2553 โดยมี ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์รักการอ่านสร้างชาติ ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553
 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 55 ปี ซึ่งในงานสัปดาห์รักการอ่านมีการจัดกิจรรมส่งเสริมการอ่านมาก
มาย อาทิเช่น การแข่งขันการเปิดพจนานุกรม การอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย หมอภาษา โปสการ์ดบอกนิสัย เป็นต้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรนแรงงาน