4 พ.ค. 2553

การทำ Link ที่รูปภาพทดสอบ

28 เม.ย. 2553

ทดสอบ


ทดสอบการนำภาพสไลด์ขึ้เว็บไซค์

สไลด์ภาพกิจกรรม

18 เม.ย. 2553

ประเพณีสงกรานต์

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
จัดพิธีวันสงกรานต์

3 เม.ย. 2553

สัปดาห์รักการอ่าน


ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมืองลพบุรีจัดงานสัปดาห์รักการอ่านสร้างชาติ ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2553 โดยมี ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์รักการอ่านสร้างชาติ ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553
 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 55 ปี ซึ่งในงานสัปดาห์รักการอ่านมีการจัดกิจรรมส่งเสริมการอ่านมาก

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรนแรงงาน